Bibian Mentel maakte met haar uitspraken en ideeën diepe indruk bij zoveel mensen. Waarom raakte ze mij ook zo enorm? Omdat zij denk ik ondanks tegenslag op tegenslag zo geloofde in het goede om haar heen en doelen bleef stellen. Zonder verbittering en de werkelijkheid aanvaardend. En daarbij ook zo het leven aangaan door steeds weer te richten op wel kan. Want doelen geven energie en dat iets heel anders dan maar mee gaan en je hoofd laten hangen. Nee, vanuit kracht steeds weer opstaan en zich richten op de cirkel van invloed. Tot die laatste boodschap van de artsen. De cirkel van invloed was zo klein geworden als een speldenprik. En toch zag ik haar nog 2 dagen voor haar dood stralend op de tv vertellend dat ze nog lang niet kon gaan want ze had nog allerlei afspraken waar ze zo naar uit keek.

Doelen geven je kracht en hoe je er in je leven ook voor staat, je kunt altijd doelen stellen. En daarbij kun je doelen ook kleiner maken en gaan voor het plezier als je er aan werkt. De nadruk leggen op de weg er naar toe en niet zozeer het bereiken of het resultaat.
Als je last hebt van depressieve gevoelens, je eenzaam voelt, erg verdrietig bent, bang of boos kan je het gevoel krijgen dat je geen oplossing ziet. Je kan dan al snel het gevoel krijgen dat je geen oplossing meer ziet en daardoor anders naar de wereld gaat kijken of gaat handelen. Het kan dan helpen om met een neutraal persoon te gaan praten waar je niet perse een persoonlijke band mee hebt. Ik heb dit in mijn leven meermalen gedaan en daar ben ik nog altijd dankbaar voor dat ik deze stappen heb genomen. Want het leven is niet altijd simpel en we hebben daar immers geen cursus in gehad hoe we om moeten gaan met tegenslagen.

Een overvloed aan prikkels

Veel mensen kennen op een bepaalde manier dit gevoel. In de huidige tijd hebben veel mensen moeite om keuzes te maken en hun dag goed in te delen. Weten wat je wilt en overzicht bewaren is een hele kunst.

Er is een overvloed aan prikkels, dingen die je moet doen of denkt te moeten doen. We leven in een maatschappij met eindeloze keuzes. Voordat je het weet is de dag weer voorbij en ben je niet toegekomen aan zaken die belangrijk voor je zijn.

Je hebt doelen nagejaagd die op het eerste gezicht misschien van belang leken, maar bij nader inzien niet echt toe deden of niet nodig waren geweest als je iets eerder maatregelen had getroffen. Je kan hierdoor voor het dilemma komen staan “ik weet het niet meer”.

Doelen opstellen met SMART

Het nut van doelen stellen is dat ze sturing geven. Ze geven handvatten aan de gedachten “ik weet het niet meer”. Op het moment dat je helder hebt wat je wilt doen, is het risico dat je afgeleid wordt en het niet meer weet kleiner;

Kort gezegd moeten doelen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

  • Beschrijf je doelen in concrete gedragstermen, dus zo dat je precies weet wat je moet doen om je doelen te behalen
  • Zorg dat je doel toetsbaar is, dat wil zeggen dat je het kunt evalueren.
  • Formuleer je doelen in positieve bewoordingen: benoem niet wat je niet wilt, maar benoem juist dat wat je wel wilt.
  • Zorg dat er een tijdspad is: deel het lange termijn doel op in kortere termijn doelen en dat mogelijk weer in nog kleinere stappen.
  • Zorg dat je doel haalbaar is, voor je eraan begint moet je zeker weten dat je doel weliswaar een uitdaging is, maar dat je het in principe moet kunnen halen.
  • Vermijd vage doelen bijvoorbeeld: “perfect zijn”.
  • Zorg dat het in jou mogelijkheden ligt om het doel te halen en dat je niet afhankelijk bent van iemands min of meer toevallige medewerking.
  • Zorg dat jij achter je doel staat. Probeer niet een doel te halen, omdat het leuk is voor anderen of omdat je denk dat andere vinden dat het zo hoort.

Weten hoe je het wel wilt

Hoe komt het toch dat wel altijd druk zijn, maar meestal niet met de zaken die we echt belangrijk vinden? Het gevoel dat de tijd tussen onze vingers weg glipt. Geen grip, geen regie.

Time management – goeroe Stephan Covey geeft aan dat het niet nodig is om de tijd naar je hand te zetten, doch, je kunt veel beter de tijd zetten naar je hart / de wijze in je.

Te weten hoe je het wel wilt, in plaats van hoe je het niet meer wilt. Bepaal daarom wat voor jou belangrijk is in jouw leven en richt je daarop. Dat is je koers, dat is je kompas en (kom)passie. Bijvoorbeeld: ik vind geluk, persoonlijke ontwikkeling, milieu, sociale contacten, gezondheid, carrière, enz. belangrijk. Dat is mijn koers, hier wil ik mijn energie en tijd aan besteden.

Als je namelijk weet wat je wilt en weet wat goed voor je is, kan je ervoor zorgen dat de gedachte “ik weet het niet meer” om wordt gebogen naar “ik weet het weer”! Doelen stellen is de zelfcompassie in jezelf activeren. Het woord zegt het al, je kompas gebruiken van je zelf. Wat een mooi woord he, zelfcompassie.