Het is een zin die maar steeds weer blijft resoneren in mijn hoofd de laatste tijd. “Blijf bij jezelf, ongeacht de situatie om je heen”.  Want ik hoor van veel mensen dat ze alle kanten op worden geslingerd. Ik moet daarbij terug denken aan Conny. Ik leerde haar kennen toen ik 19 jaar oud was. Zij was mijn coach toen ik bij de politie ging werken en zij ademde bovenstaande zin helemaal door haar lichaam.

Zij was het sprekende voorbeeld voor mij op dit vlak en vroeg me of ik Ghandi kende. Hij was haar inspirator en zij leerde van haar vader dat je zelf de verandering moet zijn die je in de wereld wilt zien. Wat een mooie les die zij van haar vader geleerd had. Ik nam me voor dat ik deze ook zeker aan mijn kinderen later wilde doorgeven en was dankbaar dat zij ook dit stokje weer aan mij doorgaf. En deze zin is in geen andere tijd zo bruikbaar en waardevol naar mijn idee. Want in deze Corona fase heerst er in de wereld veel onrust en angst. Hoe kun je daar nu mee omgaan en daar minder last van hebben?

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

Conny vertelde dat haar vader veel las over Ghandi en dat de uitspraak: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien” veelvuldig bij haar thuis besproken werd.

Conny was een half jaar lang mijn inspiratie bron. Iedere dag was onze samenwerking weer leerzame dag voor mij. Ze was mijn begeleider en kreeg het voor elkaar dat een dienst met haar er steeds weer als een soort avontuur aanvoelde. Maar de rode draad hierin was dat ze op een hele prettige manier omging met mensen en ook deze respons terug kreeg. Als ze een fout maakte dan lachte ze breeduit en zwaaide waarna (bijna) alle mensen terug zwaaide of begrip vol terug knikte. Waren mensen die moesten aanhouden er niet mee eens dan bleef ze toch oprecht en had hier geen oordeel over. Wauw, wat moest ik nog veel leren.

Haar energie en haar gedrag integreerde mij. Wat deed zij anders en waarom was het werken zo prettig met haar? Ik was van kinds af aan al geïnteresseerd in spirituele zaken en ook met Conny raakte ik hierover in gesprek. Ze vertelde mij dat ze het boek “Cursus in wonderen” gelezen had en dat ze wist dat wij niet alleen communiceerde met woorden maar ook met onze gedachten, gevoelend en emoties.

Daarbij wist ze mij ook te vertellen dat er onderzoek naar gedaan was ieder mens die leeft vanuit een hoge frequentie ook dezelfde mensen aantrekt die op deze manier denken, praten en in het leven staan. Je kunt het zien als een wifi kanaal. Als je niet dezelfde frequentie hebt dan heb je ook geen connectie. En als je frequentie verhoogt dan kun je die ander soms meenemen naar dat niveau. Het is in feite heel simpel. Daarom is het ook zo belangrijk dat je steeds weer op jezelf afstemt, ongeacht het gedrag of de gebeurtenissen van je omgeving.

Zeker  in deze Corona tijd zorgt het maken van een daadwerkelijk plan voor die dag voor focus

Ik was helemaal verbaasd en vond het zo interessant. Waarom had de ene collega waar ik samen mee werkte vaak veel tegenspraak en kwam het regelmatig voor dat we met geweld iemand moesten aanhouden. En waarom ging het werken met Gonny zo makkelijk?  Maar ik kwam er ook achter dat het afstemmen op je eigen frequentie zeker niet altijd makkelijk is en discipline vergt. En zeker in deze Corona tijd zorgt het maken van een daadwerkelijk plan voor die dag voor focus.  Meer te leven van binnen uit in plaats van me steeds weer te richten op de media en op de buitenwereld.

Wetenschappelijk onderzoek

Vanaf die tijd lees ik veel boeken op dit gebied en heb hier veel in geëxperimenteerd. Ook las ik dat de wetenschap hier veel in onderzocht heeft en dat de frequentie van veel mensen die bv bij elkaar komen en bidden daadwerkelijk gemeten kan worden als een hoge frequentie. Er is wetenschappelijk aangetoond dat de geest (psychologische en emotionele factoren) van de mens niet alleen een ervaring van geestelijk en fysiek welzijn teweeg kan brengen, maar ook de immuunfunctie kan beïnvloeden en ook daadwerkelijk beïnvloedt. Omgekeerd is ook bewezen dat het lichaam ook de geest beïnvloedt.In het fascinerend boek ‘Lichaam en Geest, over de relatie tussen gedrag gezondheid en geluk’ beschrijft Paul Martin deze wisselwerking tussen lichaam en geest.

Dat betekent dat ik inmiddels ook al heel vaak heb ervaren dat je dus anderen en in de omgeving maar beperkt kunt veranderen. De dualiteit van licht en donker laat de natuur ons iedere dag weer zien. Dit hoort nu eenmaal in de wereld en zal ook altijd wel blijven bestaan. En ook ieder mens heeft een schaduw kant in zich en een kant waar juist de kwaliteit van hem huist.

Op dit moment zie je dat er vooral veel negativiteit heerst in de wereld. Vooral in de media komt dit veelvuldig naar voren. Je merkt zelfs vast wel dat als je veel van dit soort berichtgeving leest dat dit erg vermoeiend is. Je frequentie gaat hier letterlijk van omlaag.

Deze energie is als hoog gevoelig person zeer goed voelbaar. Kun je een ander helpen, kun je een boodschap doen, kun je iets bijdrage in het milieu of de politiek? Krijg je daar energie van? Doe het dan. Helpen en vanuit positiviteit bijdragen is prima en daar krijg je ook energie van. Maar gaat dit verzet en strijden.  Daar wordt je enorm moe van draagt zeker niet bij aan het verhogen van de frequentie van jezelf of die van de omgeving. Dan ga je in mijn ogen duisternis oplossen met duisternis. Het kan juist opgelost worden met lichtheid en vanuit die andere frequentie.

Wanneer het water van de ziel stil is reflecteert de hemel.

Ik las eens een hele mooie zin: Wanneer het water van de ziel stil is reflecteert de hemel. Juist door emoties, gedachtes en verzet is die hemel in jezelf niet of nauwelijks te zien of voelbaar. Maar juist achter dat stille water kun je denken in oplossingen en schuilt de energie van mensen. De oplossing ligt dus niet in de wereld om je heen ( als deze buiten je cirkel van invloed ligt) maar in ieder mens zelf.

Zo kun je de verleiding weerstaan om je niet te laten misleiden om steeds aandacht te geven aan het negatieve in de buitenwereld en je naar buiten te laten zuigen. Dus kun je vanuit die hoge frequentie dicht bij jezelf blijven staan ongeacht wat er afspeelt in de wereld, je omgeving of het gedrag van een persoon.

Gandhi was een echte optimist en geloofde dat de mens in staat was op te klimmen naar een hoger moreel niveau. Dit demonstreerde hij zelf tot op zeer hoge leeftijd door elke crisis en ieder conflict aan te grijpen als een kans voor spirituele groei. “Ik ben altijd optimistisch gebleven”, zei hij. “Zelfs in de donkerste uren brandde er diep in mij altijd een sprankje hoop.”Dus woorden van liefde, dankbaarheid, mediteren, yoga, schilderen, knuffelen met de hond wandelen en anderen helpen mij om mijn frequentie in deze tijd te verhogen.

Misschien ben je moe. Worstel je je door je dag. Ga eens na met je gesproken hebt. Waarna heb je gekeken op tv? Wat heb je gegeten? En ben je lief en begripvol naar jezelf geweest of juist streng en veroordelend. Het ligt allemaal dicht bij elkaar maar in frequentie termen ook weer mijlen ver uit elkaar. Wat help jou om je frequentie weer te verhogen?

Eén persoon kan wel degelijk een verschil maken. Laten we ervoor zorgen dat de mensen en bewegingen die ooit een positieve verandering teweegbrachten, nooit worden vergeten. Want als we ons laten inspireren door deze bijzondere mensen uit het verleden, is er ook hoop voor onze toekomst.