Wat is nu waar? Wat is er gaande? In deze tijd waarin we worden gebombardeerd met tegenstrijdige berichten die soortgelijke emoties oproepen is het cruciaal dat we niet alleen begrijpen dat wij de werkelijkheid zelf creëren. De tijd is aangebroken om jouw wijsheid in de praktijk te brengen. Dit is hoe je dat doet.   

Jezelf stuurloos maken is precies wat er niet nodig is nu

Als je op internet, sociale media en de tv kijkt zie je verschillende complottheorieën afgewisseld worden door berichten over hoe moeder aarde heelt en we afstevenen op een verlichte nieuwe aarde. Angst, wanhoop en machteloosheid maken plaats voor gevoelens van blijdschap, ontspanning en verbinding. Heen en weer geschud tussen hoop en vrees maakt stuurloos. En dat is nou precies wat er NIET nodig is naar mijn idee.

Mijn docent gaf me ooit eens een gedicht wat een soort leidraad is geworden in mijn leven. Hij zei steeds tegen mij als ik me verzette tegen de werkelijkheid of in de angst schoot: “Je gaat weer op de stoel van God zitten”.

Natuurlijk gaat het hier niet om het woord God maar daar past ook het woord de Kosmos of het alwetende in of een woord wat je aanspreekt. Hij vertelde me daarbij dat er een soort groter plan is en dat wij dit als mensen niet altijd overzien of kunnen bevatten met onze hersens. De kracht van dit groter plan is groter dan we kunnen beheersen of kunnen controleren. Dit gaat over overgave en mee bewegen vanuit flow en ruimte. Maar vaak komt ons brein – ego in op stand in dit soort fases. En juist deze verstarring en verzet kost zoveel energie en zorgt ervoor dat ons afweer systeem afneemt. Het is dus belangrijk om je te richten op je cirkel van invloed op dit moment. Waar kan ik wel mijn energie op richten?

Het gedicht waar ik boven over spreek gaat als volgt:

De weg

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er een die jij te gaan hebt.

Die ene is voor jou, die ene slechts. En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou. De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.

Met onwil om de kuilen en de stenen, met verzet omdat de zon een weg die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde van die weg milder te zijn en wijzer, dan aan het begin.

De weg koos jou, kies jij ook hem?

Hans Stolp

 

 

Dit gedicht gaat over het feit dat je pad en je blauwdruk al klaar ligt en al uitgestippeld is. Hier kun je geen controle over uitoefenen en dit zorgt dat je alleen maar verder af te komt te staan van je lessen en de stappen die je mag maken.

Je hebt wel een keuze hierin hoe je hiermee omgaat. De lessen liggen klaar en als we ons verzetten kunnen we niet hiervan leren en ons ontwikkelen. Maar ik ben de laatste om te zeggen dat dit makkelijk is. Zeer zeker niet. En het ene moment of in de ene fase gaat het beter dan in de andere fase.

Ik heb al vaak dit gedicht gelezen en nu in deze tijd krijgt dit gedicht voor mij meer dan ooit meer betekenis.

Want als je de vraagt stelt “Waarom over komt dit ons nu?”, komen we verder van ons zelf af te staan en krijgt het ego steeds meer de overhand. Verwarring, angst en onrust krijgen dan de overhand en nemen dan steeds meer ruimte in in ons leven en in ons lichaam. De enige juiste vraag naar mijn idee in deze tijd is steeds weer terug te gaan naar:

  1. Hoe kan ik hiermee omgaan? Op dit moment, op deze dag, op dit moment. Soms is het daarbij nodig om het weer kleiner te maken en te verkleinen tot dit moment en tot deze dag. Anders is het te groot en overzien we zaken niet meer.
  2. De tweede vraag die ik me steeds stel is: Wat zijn de feiten op dit moment? Het ego wil nl. graag zaken invullen vanuit angst, onwetendheid en controle. De feiten zoals het er nu bij staat kan weer helpen om met twee voeten op de aarde te staan en ons te aarden. Kun je deze angst gedachtes herkennen en die aannames?  Ze hoeven niet weg maar je hoeft ze alleen maar te herkennen en te ervaren. Zo gaan ze niet groeien en woekeren in je brein en vergroten. Ben dus kritisch wat je leest en waar je over spreekt.
  3. Blijf je frequentie steeds verhogen door te mediteren, yoga te doen, te wandelen. Of ga iets doen met je handen, creativiteit, lezen. Dat is belangrijk in deze tijd want zal dienen als een tegenhanger van die lage frequentie en dat is er in overvloed op dit moment. Vooral in de media en op sociale media. Laat je ook niet verleiden om je te ergen want dan ga je juist weer resoneren op die lage frequentie. Onzekerheid en angst zorgt ervoor dat mensen nu onrecht benoemen of schuldigen aanwijzen. Het gaat juist niet om die ander maar om jezelf en niet iedereen is zover om dat te zien. Besteed daar dus geen aandacht aan verbaas je slechts. Dan kun je ernaar kijken en het observeren. Maar dat vergt bewustwording en het maken van bewuste keuzes. Daarom is het nemen van rust, de natuur in gaan en boven staande activiteiten zo belangrijk. Het ontwikkelt en stimuleert je rechter hersenhelft en juist het linker gedeelte ( angst, controle) wordt in deze tijd zo belast en (overprikkeld) geprikkeld.
  4. Kun je vanuit dankbaarheid de dag afsluiten?  Het ego richt zich automatisch op tekort, gebrek en angst, problemen. Maar kijk eens wat er nu wel is. Vandaag scheen de zon. Wat een dankbaarheid daarvoor. Heb eens echt contact met elkaar, al is het via de telefoon of via skype. Er is zoveel wel en kun je dit zien?

Je ziet nu op internet veel oordelen en allerlei meningen van mensen. Dat is logisch maar dat helpt vaak niet.  Niemand weet hoe het gaat maar ik weet wel wat er nu gaande is en wat de adviezen zijn vanuit professionele organisaties en de regering. Ik ben geen deskundige dus ik laat dit aan hen over. Ik heb daar naar mijn idee geen keuze in en laat me dus niet verleiden om mee te gaan in angst berichten of mensen die allerlei scenario’s gaan schetsen.

Ik maak dus bewust een keuze om maar 3x per dag het nieuws te lezen. Het is belangrijk dat je dus zelf bewust keuzes maakt. Richt je op je cirkel van invloed. Dat is het enige wat je kunt beïnvloeden. Welke informatie lees ik? Met wie praat ik en waar over? Waar richt ik mijn aandacht op? Wat geeft me energie wat ik nu kan doen? Wat is nu goede voeding voor mij nu?

Ik heb de laatste dagen twee boeken gelezen die me veel rust geven en kracht: De nieuwe aarde van Eckart Tolle. Hij schetste al jaren geleden het bewustwordingsproces wat mogelijk nu gaande is.

Tevens is het boek “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman is een boek wat ook helemaal past in deze tijd. Mensen in crisis situaties verbinden weer en laten een hele andere kant zien. Als het mensen goed gaat gaan vaak de rolluiken dicht en richten mensen op zichzelf. Deze schrijver beschrijft dit proces vanuit de historie zo mooi en ik herken deze fase hier nu zo in. Dat geeft troost maar ook vertrouwen.

Wat zijn nog meer stappen wat je nu kunt nemen?

Deze tijd vraagt meesterschap over je geest

Aandacht, overtuiging, verwachting en emotie creëren werkelijkheden. Daarom is het nodig dat wij in ons meesterstappen stappen; meesterschap over onze eigen geest. Zodat we zelf aan het stuur staan van wat we geloven, verwachten, lezen  en ons op richten. Wetenschap en mystiek zijn het namelijk over één ding eens: wij mensen scheppen werelden door de kracht van ons bewustzijn. Waar we ons op richten wordt werkelijkheid. Laten we dus, nu we met z’n allen noodgedwongen thuis zitten met veel minder werk, de tijd die vrijkomt besteden om heel goed te worden in het scheppen van de wereld waar we naar verlangen.

OVER OORDELEN, VRAGEN, EN VAN ALLES.

Verschillende virussen hebben al lange tijd vat op de aarde: het angst virus, hebzucht, afgescheidenheid en het grootste virus namelijk onwetendheid over jullie ware essentie. Nu laat zich ook in materiële vorm zich een virus zien die over de wereld en in de harten van mensen verspreidt. En hierin ligt jouw keuze. Word je nu gegrepen door het angstvirus en variant…en of kies je voor liefde, compassie, verbroedering, begrip, vertrouwen en geduld? Beide zijn totaal verschillende werelden.

Realiseer je dat ieder mens verschillend omgaat met veranderingen van angst naar ontkenning naar paniek naar lacherigheid. Wat we hier nodig hebben is compassie en begrip, rust en vertrouwen. Allereerst in jezelf waardoor een helderheid van denken kan ontstaan en ieder mens diep van binnen kan voelen wat nodig is hoe we ander met elkaar kunnen omgaan. Je bent het toch met mij eens dat niemand van  helder reageert als je wordt overgenomen door angst of instincten. Je bent echter veel meer dan dat…

Hoe kun je nu bewust kiezen? Wil je boos worden of ontkennen als iemand uit angst reageert? Of wil je in zachtheid de ander tot rust brengen of hier niet op reageren. Het is niet alleen het materiele virus maar het virus in energie en denken in de mens wat essentieel is om naar te kijken. Wordt je aangevallen, vecht je dan terug waardoor het in dezelfde frequentie blijft of kies je voor een andere liefdevollere methode? Een methode die direct een hogere frequentie genereert waardoor je meer licht verspreidt.

De zon meditatie vergroot je zelfhelend vermogen en je eigen frequentie. Dat is wat we in deze tijd zeker voor onszelf en voor ons naasten kunnen doen.

Zorg goed voor jezelf en maar iedere dag weer bewust een keuze.
Hoe klein deze ook is.

Liefs Marjo van Ginderen