Ooit kreeg ik deze tekst onder ogen wat mij direct kracht gaf. Maar het liet me ook herinneren wie ik ben en hoe ik in het leven wil staan.
Hoe ik wil kijken naar de mensen en gebeurtenissen om mij heen. Sinds dien nam ik me voor om deze tekst iedere dag weer te lezen.
Want soms raak ik weer weg van deze herinnering. Raak ik in dualiteit, voel ik me zelf tekort gedaan of sputtert mij ego tegen en vergelijk mezelf of ben ik bang.
En dan herinner ik me weer dat mijn pad al in grote lijnen is uitgestippeld en dat ik mijn lezen mag leven. En dat dat voor anderen ook zal gelden.

Mahatma Gandhi was een man van vrede

Mahatma Gandhi wordt ook wel de ‘geestelijke vader’ van India genoemd. Hij was de leider van de beweging die wilde dat India onafhankelijk werd. ‘Mahatma’ is Gandhi’s erenaam: het betekent ‘grote ziel’ en werd in 1869 geboren in de Indiase provincie Gujarat. Na zijn studie rechten in Londen, vestigde Gandhi zich als advocaat in Zuid-Afrika. Daar maakte hij kennis met het onrecht van de ‘apartheid’, het systeem dat mensen op ras indeelt. De blanken hadden het er voor het zeggen. De kleurlingen (waartoe Gandhi als Indiër zelf behoorde) kwamen er op het tweede plan. Helemaal onderaan stond de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Maar hij was een man van vrede en wilde geen geweld gebruiken. En hij vond ook dat iedereen gelijk was.

‘Er is genoeg voor de behoeften van iedereen, maar te weinig voor de begeerten van enkelen’

Verder vond Gandhi dat je sober moet leven. ‘Er is genoeg voor de behoeften van iedereen, maar te weinig voor de begeerten van enkelen’. Zelf gaf hij het goede voorbeeld. Zo at Gandhi heel matig en droeg hij zeer eenvoudige kleren. Gandhi’s geweldloze verzet heeft de Indiërs uiteindelijk onafhankelijkheid gebracht. En nog altijd is zijn energie en teksten van grote waarden en ook voor mij.  Niet kijkend naar hoe anderen zich gedragen en wat anderen doen. Maar hoe kan ik dit zelf uitdragen?

Die mens heb Ik lief die niet in staat is tot wrok
en die haat met liefde beantwoordt.

Wie leeft buiten het bereik van ik en mijn en van pijn en genot,
vol mededogen is, tevreden, beheerst, vastberaden,
wie heel zijn hart en ziel aan Mij geschonken heeft.
zo iemand heb Ik lief.

Zonder de wereld in beroering te brengen
en niet door haar in vervoering gebracht,
staat hij boven de schommelingen van verrukking,
wedijver en vrees, het leven aanvaardend, goed en kwaad,
zoals het komt.

Hij is zuiver, bekwaam, onthecht, bereid te voldoen aan elke eis die Ik hem stel als een nederig instrument van Mijn werk.
Wie vriend en vijand met evenveel liefde dient.

Niet aangemoedigd door lof, noch terneergedrukt door blaam,
Gelijkmoedig onder hitte en koude, genot en pijn,
vrij van zelfzuchtige gehechtheden en eigenzinnigheid, altijd vervuld, overal in
harmonie, vast in zijn geloof.
Zo iemand is mij dierbaar.