In tijden van onrust, chaos  en zelfs paniek, lijkt de zorgelijke kant van het verhaal vaak de overhand te nemen.  En hoezeer de realiteit zeker onder ogen genomen moet worden en aangepakt, het gevaar dreigt om alleen maar aandacht te hebben voor wat nu niet goed is en zelfs nog veel slechter zou kunnen gaan. Wat we in moeilijke tijden óók en juist nodig hebben is de tegenovergestelde energie: vertrouwen, rust en kalmte. Oftewel, liefde en focus.

Het leven hier op aarde is een ervaring, een leerschool gevuld met lessen in ieder moment welke wij kunnen en mogen leren.

In de hele geschiedenis van deze wereld zien wij telkens terug dat er lessen afkomstig zijn van duisternis en van licht. Soms gebeuren er mooie dingen en soms gebeuren er minder mooie dingen zoals oorlogen, lijden, ziekte, sterven en armoede. Maar altijd komt de Zon, het licht na de regen, na de duisternis.

Maar altijd komt de Zon, het licht na de regen, na de duisternis.

Waar dit virus ook vandaan komt, het maakt niet uit.

Veel mensen richten zich op de duisternis en menen te weten wie dit virus heeft bedacht, veroorzaakt en in de wereld heeft losgelaten. Men denkt dat dit virus bewust is losgelaten om de mensheid uit te dunnen, uit te roeien, en om volledige controle uit te kunnen oefenen op de gehele bevolking. Of dit waar is daar laat ik mij niet over uit.

Want weet je, wanneer wij in duisternis vertoeven dan, EN ENKEL DAN, zou deze duisternis grip op ons kunnen krijgen. Het is dus niet de vraag wie, wat, en waarom. Het is de vraag in welk bewustzijn jij vertoefd. Leef je in licht of leef je in duisternis? Hoe ga jij met deze fase om? En daarin heb je altijd een keuze, al is deze maar heel klein. Het brengt ons weer terug naar de basis. Jezelf steeds weer af te vragen: Wat ligt er nu in mijn cirkel van invloed?

Het brengt ons weer terug naar de basis, wat ligt er nu in mijn cirkel van invloed?

Aangezien veel mensen nog niet in het licht leven, heeft duisternis grip op iedere ziel die in duisternis leeft. De ziel in duisternis heeft dit niet in de gaten en gaat mee in alle verhalen welke door duisternis getoond worden. Wanneer je in duisternis leeft, dan leef je in angst, haat, tekort, onvrede en strijd. Vanuit daar komt nu ook het gevoel dat men tekort heeft ( hamsteren)  of voelt men de behoefte om overal een mening over te geven, af te geven op de politiek. Het zijn naar mijn idee allemaal projecties vanuit het eigen ego, tekort of het zoeken naar zwarte schapen buiten zich.

 

Het hoort bij een fase van chaos waarbij de essentiële onderdelen van de Pyramide van Maslow in een keer niet meer zo vanzelf sprekend zijn. Gezondheid, financiën, bewegingsvrijheid en zoiets simpel als een knuffel voor elkaar zijn in een keer bijzonder. Daarbij hoort het dus dat mensen zich gaan afzetten of over de grens gaan. Ik erger me er niet aan…het hoort bij deze fase. Ik kan alleen kijken naar mijn eigen verantwoordelijkheid. Kijken naar mijn eigen cirkel van invloed zorgt er steeds weer voor dat ik met twee benen op de grond komt te staan. Vanuit realiteit en feiten.

Mahatma Gandhi zei ook: “Er is genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht.”

Mahatma Gandhi zei ook: “Er is genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht.”
Sommige mensen hebben bijna niks en anderen weten van gekkigheid niet wat ze met hun geld moeten doen. Het hoort bij de dualiteit van het leven en hoef me alleen concentreren op mijn eigen lessen die op mijn bord liggen. Zo blijf ik sterk en stevig en kan ik anderen steunen in plaats van dragen.
Alles is met alles verbonden, alles heeft invloed op elkaar dat laat ook dit virus op een onprettige manier zien. maar het laat ook een andere kant zien, dat we elkaar kunnen inspireren, elkaar “besmetten” in onze creativiteit.
We kunnen er goed uitkomen als we onze rust bewaren, en de maatregelen opvolgen, ons gezonde verstand gebruiken en niet al bij voorbaat in zak en as gaan zitten.
Tot slot een woord van Eckart Tolle uit zijn boek: “Een Nieuwe Aarde, de uitdaging van deze tijd.
De wereld is op een belangrijk kruispunt aangekomen. Het ego-gerichte bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen en de kostbare edelstenen worden die we in wezen zijn, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn.
Alleen de transformatie naar een nieuwe staat van bewustzijn zal een nieuwe aarde van vrede teweegbrengen.Blijf kijken naar wat nog wel kan en mogelijk is. Het helpt mij om steeds weer te kijken naar wat ik kan maar ook waar ik blij van wordt.  En dat is soms maar heel klein maar door daar bewust voor te kiezen kan dit juist heel groots zijn. Zorg goed voor jezelf, maar denk ook goed om een ander. Wie en waar kun je helpen? Hoe kunnen we nog beter, lees bewuster, voor onszelf, de ander en de aarde zorgen?

Vind je stilte in de storm, want daarin laad je op en vind je nieuwe wijsheid en energie

Vind je stilte in de storm, want daarin laad je op en vind je nieuwe wijsheid en energie. Zoek daarvoor je rust en ontspanning,  daar waar mogelijk voor jou: yoga, meditatie, goed slapen, wandelen. Iets doen met je handen is ook fijn. Eet zo gezond mogelijk en wees  je bewust van waar je gedachten het meeste aandacht aan schenken: angst of liefde.
Kies voor liefde en laten we elkaar daarmee besmetten.
Dan komen we sterker uit de storm, want ook deze fase gaat voorbij.
Take care!
Marjo van Ginderen