De meeste mensen richten zich meestal op de bovengrens van ons geluk. Dit doen ze door dingen op te zoeken die leuk en fijn zijn. leuke reizen, zoeken de zon op, kopen mooie dingen, genieten van lekker eten en een drankje, etc. Let wel, hier is niks mis mee. Geniet er van! Wees je echter bewust dat het hier gaat om genot en niet zozeer om geluk.

Genot heeft de neiging om vluchtig te zijn. Dat wat we de eerste dagen of weken nog enorm plezierig vinden verliest na enige tijd haar glans. Het wordt het nieuwe normaal. Ook hebben we er steeds meer van nodig om weer datzelfde gevoel te krijgen; de wet van de afnemende meeropbrengsten.

We richten ons doorgaans op de bovengrens van geluk, omdat we doodsbang zijn voor de ondergrens.

We kijken als het ware steeds over onze schouders of het ‘ongeluk’ ons niet op de hielen zit en klampen ons vast aan de hoop op dat wat (ons beloofd wordt) dat ons gelukkig zal maken.

Daarom kunnen we het beste de bandbreedte smal houden. We durven het niet aan om te ver te stijgen op de geluksladder, omdat we het niet aankunnen er af te donderen en bij onze ondergrens te belanden. “Dat nooit meer!”, hebben we onszelf (onbewust) voorgenomen.

Er zijn interessante voorbeelden van hoe we onszelf binnen de grenzen van geluk houden, bijvoorbeeld door ontkenning. Denk aan de loterij die voor de deur staat met een cheque van € 10.000.000. De reactie van de ontvanger is dan vaak: “Nee, het is niet waar.” Overigens geldt hetzelfde voor de ondergrens, als het een politieagent is om ons nieuws te brengen over een ongeluk met een van onze dierbaren.

Genieten en mindfulness en meditatie

Zo leerde mindfulness en meditatie mij dat de bovengrens voor geluk pas ervaren kan worden als we weten en ervaren wat onze ondergrens is.

Maar hoe kunnen we onze bandbreedte dan oprekken en op termijn gelukkiger zijn? Door vaker de ondergrens op te zoeken. De ondergrens kun je bv opzoeken door te gaan mediteren. Een tijdje afzien en niet toegeven aan de impulsen van ons ego.

We kiezen hiermee dus zelf onze momentjes van afzien en kunnen er op ieder moment uitstappen als we dat willen. Dit maakt het veilig en gecontroleerd, waarbij we onze grenzen opzoeken, maar er niet ver overheen hoeven gaan. We verlaten hiermee dus op een veilige manier regelmatig de comfort zone.  De positieve afloopverwachting zit er vervolgens vooral in dat we onze behoeftebevrediging uitstellen en dat geeft een extra beloning na het afzien. Het ego is nl meestal op zoek naar beloningen in de vorm van lekker eten, iets kopen, slokje water drinken, leuke dingen doen, op de telefoon kijken. Als je erop gaat letten is het interessant om te merken dat ons ego ons steeds weer weg wilt halen van dit moment.

Bij mindfulness, meditatie en yoga gaan we ongemak niet uit de weg, maar we bekwamen ons erin om er mee om te gaan. Om de impuls op te voelen komen en zelf een beslissing te maken hoe we ermee omgaan. Hierdoor worden we minder bang voor de ondergrens van ons geluk. We leren immers beter wat we allemaal aankunnen en kunnen onszelf in gelijke tred permitteren gelukkiger te zijn. We komen dan beter beslagen ten ijs, op het moment dat het leven dingen op ons afvuurt waar we niet zelf voor gekozen hebben.

Geluk

De definiet van geluk die in Zen en geluk wordt geopperd luidt: geluk is het vermogen om onder alle omstandigheden te kunnen genieten. De schoonheid van deze definitie is wat mij betreft dat geluk hiermee tot een vaardigheid wordt. Het ligt dus niet aan de omstandigheden, maar veel meer in ons vermogen om ermee om te gaan. Door vaker zelfverkozen af te zien, leren we om vaker te genieten. Let ook op het woord “kunnen”, waarmee we dus niet altijd móeten genieten, maar de keus hebben om dat wel te doen.

Voelen en afzien

We kijken de dingen die we liever niet voelen in de ogen en leren met kleine stapjes hoe het is om je niet goed te voelen. Dit maakt ons er minder bang voor. Daarbij leren we onszelf er beter door kennen en op de koop toe bekwamen we onszelf in het omgaan met afzien. Dat is onder alle omstandigheden kunnen genieten. Waarbij ons lichaam simpelweg doet waar het voor gemaakt is, ons voorzien van de gevoelens en emoties die ons in beweging zetten.