Door telkens de Freeze – Frame techniek te gebruiken kun je leren je emoties in eigen hand te nemen, zodat ze niet tegen je maar voor je gaan werken. Deze techniek is ontwikkeld door het HartMath Instituut, een autoriteit op het gebied van stress reductie en het vergroten van je emotionele evenwicht. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en wordt gebruikt op allerlei gebieden door topmanagers, artsen, politieagenten, in het leger en door topsporters. Je kunt naar je leven kijken als een film waarin je de hoofdrol speelt. Wat jij van moment tot moment doet bepaalt de loop van het verhaal en de afloop van de film. Door de Freeze-Frame techniek wordt het mogelijk de film te pauzeren, een stap achteruit te doen en een breder evenwichtiger kijk op de situatie te krijgen. Dan kun je jezelf afvragen ‘Hoe zou ik hier op een vruchtbare manier mee om kunnen gaan’? Hoe krijg ik een happy end?

Er is hier veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Met een beetje oefening zal je ontdekken dat er mee opties zijn voor je volgende stap dan tot nu toe dacht. Zelfs midden in een ruzie of stress over alle dingen die je nog moet doen.

De term “freeze-frame” is Hollywood jargon om een film te pauzeren om een enkel plaatje goed te bekijken. Normaal bestaat een seconde uit 24 stilstaande beelden die elkaar snel opvolgen.

Deze ademhaling werkt kalmerend en harmoniserend.

Uit onderzoek blijkt dat op het moment dat je stappen 2 en 3 doet je voorstelt dat je adem via je hartstreek binnenkomt en je een positief gevoel oproept, dit kalmerend en harmoniserend effect heeft op het hele zenuwstelsel. Er vindt ook een verhoogde samenwerking plaats van je zenuwstelsel, je hart en je hersenen. Door het gebruik van de Freeze-Frame beng je een verschuiving teweeg in de aard van de signalen die je van je hart naar je hersenen gaan. De innerlijke ruis wordt terug gebracht en de drie breinen gaan beter samen werken. Daar maak je minder negatieve stress aan en kun je helderder denken, beter presteren en heb je het meer naar je zin.

Het is het handigst om de Freeze Frame techniek toe te passen zodra je stress voelt opkomen. Maar je kunt op ieder moment oefenen door een stressvolle situatie van gisteren bv terug te halen.

Dit zijn de vijf stappen van deze methode:

  1. Herkennen. Herken dat je gestrest voelt en neem een time out zodat je afstand van je gedachten en gevoelens kunt nemen.
  2. Verplaatsen. Richt je aandacht op het gebied rond je hart. Stel je voor dat je door je hart of borstgebied stroomt, terwijl je iets langzamer en dieper ademhaalt dan gewoonlijk. Bv 4 seconden in en 5 seconden uit ademen. Span je niet in maar laat de adem vanzelf stromen.
  3. Activeren. Roep een prettig gevoel op. Dit kan een spontaan gevoel zijn of een mooie plek in de natuur of een fijne herinnering. Het is belangrijk om dat gevoel echt op te roepen en er niet alleen aan te denken.
  4. Vragen. Vraag je af wat je in deze situatie anders zou kunnen doen of wat de stress zou verminderen. Probeer een minder stressvolle oplossing te kiezen, ook al voel je het nog niet.
  5. Opmerken en handelen. Merk de verandering op in je manier van denken en in je gevoel over de situatie. Probeer zo lang mogelijk bij deze nieuwe gedachtes en gevoelens te blijven. Handel ook naar jouw nieuwe inzichten.

Door te leren de baas te zijn over je hartritme bouw je je emotionele souplesse weer op. Dit heeft tijd nodig en een techniek als Freeze Frame kan daarbij helpen. Iedere keer dat je het voor elkaar krijgt om het hartritme positief te beïnvloeden profiteer je hier niet alleen zelf van maar ook de omgeving. Doe dit 18 dagen achter elkaar een paar minuten per dag en je lichaam zal het steeds makkelijker herkennen als je het nodig hebt.