Iedereen wil gelukkig zijn en niet gelukkig worden. Daarmee bedoel ik; iedereen wil het liefst meteen gelukkig worden en de  weg er heen overslaan. Geen inzet, geen strijd, maar meteen volmaakt gelukkig zijn. En daarom is in een ieder van ons een diep verlangen naar dat geluk geplaatst, zodat we wel op weg moeten gaan. Ieder mens zoekt op zijn of haar manier naar het geluk.

Geluk stuwt de mens tot groei. Gelukkig willen zijn is een universeel gegeven een kracht die ons op weg stuurt door het leven zodat we allerlei ervaringen opdoen zoals pijn, verdriet,vreugde, samenzijn, eenzaamheid. We komen het allemaal tegen. Zonder het verlangen naar geluk zouden we al deze ervaringen en gevoelens niet hebben. We zouden stil blijven staan in een soort lauwe onverschilligheid. Van innerlijke ontwikkeling zou er geen sprake zijn. Maar gelukkig is het gevoel van ongelukkig zijn zo dwingend en het verlangen naar geluk zo sterk dat we vanaf onze eerste ademteug op zoek gaan naar dat geluk.

De wijze waarop we dit geluk denken te vinden hangt samen met ons bewustzijnsniveau. Hoe onbewuster we zijn, hoe meer we het geluk buiten onszelf zoeken. Mensen zoeken het in geld of in macht, in resultaten of in luxe of in bewijzen. Maar we zoeken het buiten onszelf. Daar zoeken we ons houvast. Omdat we innerlijk nog te weinig hebben om ons aan vast te kunnenhouden. We hebben die uiterlijke vastheid nog nodig. Maar ook als we eenmaal zover zijn gekomen dat we de betrekkelijkheid van al deze uiterlijke dingen inzien dan durf je misschien ook steeds meer naar binnen te keren, eigenwijs te zijn, te luisteren naar de stilte in jezelf en tevreden te zijn met dat wat er nu is. Voel de stevigheid van binnen en geluk is ieder moment bij je…

Gedicht: het geluk.

Geluk is een kleinood dat je slechts vindt

in de eenvoud van je hart.

Een parel die verborgen zit in het kleine genieten

Geluk is het toewensen van blijheid en liefde

in het leven van je medemens.

De weg naar het geluk is dus eigenlijk

makkelijk te vinden.

Maar hoeveel dwaalwegen

worden er niet bewandeld

op zoek naar dat geluk?

En op die dwaalwegen

wordt er geklaagd over het ontbreken

van het geluk. Is dat niet wonderlijk?

Terwijl het geluk zo dicht bij is.

In je Huis van Tevredenheid en in je Huis tot zin voor de Eenvoud.

Geluk is een kleinood zowel in de bries van je leven als in de meest onstuimige storm.

Geluk is gehoor geven aan de Stem van het Leven.

In verwondering

Uit: “Een gelukkig mens en andere geheimen” van Theije Twijnstra