Huisregels / reglement

[vc_row el_class=”left”][vc_column][fancy_heading h1=”0″ style=”line” title=”Huisregels”][/fancy_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Ethiek

 •  Vanaf 11 mei 2020 is de praktijk weer geopend met in acht neming van de RIVM richtlijnen ivm het voorkomen van de verspreiding van het Corona virus. Dat betekent het volgende:Bij binnenkomst verwelkom ik u graag met een glimlach en doe ik er alles aan om u zoveel mogelijk ontspanning te bieden in een schone ruimte.
  Ik wil u vragen om een grote badhanddoek mee te nemen die u gewassen heeft op tenminste 60 graden. Op deze manier kan de massagebank zoveel mogelijk met uw eigen materiaal afgedekt worden.
  Op de houder voor hoofd en handen zal ik papieren wegwerpmateriaal gebruiken.
  Indien u dit wenst kan ik een mondkapje opzetten tijdens de behandeling. Wilt u dit van te voren graag aangeven?
  Kom niet naar de praktijk als u of een van uw huisgenoten een of meerdere van onderstaande symptomen vertoond. Bel of mail ons in dat geval.
  Verkoudheid/loopneus, hoest- en of niesbuien, benauwdheid/ kortademigheid, moeheid, keelpijn, koorts of verhoging (tot 38 graden), hoofdpijn, ziek voelen en/of diarree.
  Mocht u hersteld zijn van Corona dan kunt u 14 dagen na herstel terecht voor een afspraak in de praktijk.
  De gebruikelijke hygiënemaatregelen van het RIVM zoals geen handen schudden, in je elle boog hoesten en niezen en handen wassen gebruiken we natuurlijk als uitgangspunt.
  U heeft gelegenheid om bij binnenkomst en voor vertrek uw handen te wassen.
  In de praktijk is een toilet aanwezig. Zorg dat u thuis naar de wc gaat voordat u naar de praktijk komt.
  Ik zal er alles aan doen om de behandeling zo ontspannen mogelijk te laten verlopen.
 • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd. Ook de vraag ernaar wordt zeker niet op prijs gesteld.
 • Wanneer u voor de eerste keer komt, zal ik u, voordat ik ga masseren een aantal vragen stellen. Dit om eventuele aandachtspunten te bespreken en om er zeker van te zijn dat u geheel of gedeeltelijk gemasseerd mag worden.
 • Hygiëne en ethiek staan bij mij hoog in het vaandel. Ik vraag van u hetzelfde.
 • Tijdens de massage wil ik u vragen het ondergoed aan te houden. Zeker in het begin kan het bezoeken van een massage praktijk voor sommigen wat onwennig aanvoelen. Het is dan prettig dat u uw wensen aangeeft zodat ik de behandeling zo goed mogelijk op u kan afstemmen zodat u hier zich zo prettig mogelijk bij voelt. Sommige dames vinden het prettig om een bh aan te houden tijdens een massage. Dit is geen probleem.
 • Tijdens de massage zijn die delen van uw lichaam bedekt die niet gemasseerd worden.
 • Indien u mij niet volledig of verkeerd inlicht, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage.
 • De massages vormen geen vervanging voor professionele medische hulp, maar kunnen wel een waardevolle aanvulling zijn!

Algemene verordening gegevensbescherming

Praktijk Flowtime, gevestigd aan Strateris 95 Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.flowtime.info Strateris 95 6031 PB Nederweert 06-53618259

Marjo van Ginderen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk . Zij is te bereiken via info@flowtime.info

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Flowtime verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flowtime.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Flowtime verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flowtime bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Flowtime verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Praktijk Flowtime gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Flowtime en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flowtime.info Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Flowtime wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flowtime neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@flowtime.info. Praktijk Flowtime heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard en
 • Digitaal cliëntendossier ( indien nodig) dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord
 • Regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden, doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist, dan kan het zo zijn dat ik u vraag allereerst met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan het voorkomen dat ik u wil vragen eerst met de behandelend arts te overleggen voordat u zich laat masseren.
 • Ik wil u vragen medicijngebruik op het gebied van hartklachten of op het gebied van suikerziekte aan mij mede te delen. In een aantal gevallen is n.l. aanpassing van de massage noodzakelijk.
 • Het is prettig wanneer de mobiele telefoon uitgeschakeld is tijdens de behandeling.
 • Wilt u een afspraak verzetten of annuleren, dan dient u dit 24 uur van te voren te annuleren. Ik ben anders genoodzaakt het consult alsnog in rekening te brengen.
 • Wilt u een factuur ontvangen van de behandeling? Als u dit direct aangeeft dan kan deze direct voor u uitgeschreven worden. Er kunnen administratie kosten in rekening gebracht worden als deze facturen op een later tijdstip alsnog uitgeschreven moeten worden.

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]