Mindfulness voor kinderen / tieners

MINDFULNESS VOOR KINDEREN EN TIENERS 1 OP 1

Mindfulness betekent aandacht hebben voor het hier en nu, zonder erover te oordelen, waarbij je houding open en vriendelijk blijft. Steeds meer kinderen hebben het gevoel dat ze teveel moeten en hebben al op jonge leeftijd last van druk, stress en/of moeilijk in slaap komen. Veel volwassen maken in deze tijd kennis met de voordelen van mindfulness en ontdekken dat ze veel moeten afleren om weer vrij en met minder stress te leven. Kinderen hebben via deze training de kans om dit op jonge leeftijd aan te leren in plaats van af te leren. Ik zou willen dat ik dit als kind had aangeleerd dus ik hoop dat u uw kind deze kans gunt.

Mindfulness training voor kinderen:

Deze mindfulness training bestaat uit een aantal 1 op 1 afspraken waarbij het kind leert aandacht te hebben voor wat hij of  zij denkt, voelt en doet. Het kind leert op een vriendelijke manier aandacht te hebben voor alle gevoelens, emoties en gedachten en leert vooral dat hij of zij niet op alles hoeft te reageren.  Ik kies er bewust voor om niet in groepen te werken omdat ik vaak merk dat kinderen zich in een groep naar leeftijdsgenoten minder open stellen. Doordat ik met 1 op 1 afspraken werk kan ik beter maatwerk verrichten en oefeningen geven die het best bij het kind en de evt. problematiek past. We maken gebruik van speciale meditaties voor jonge of oudere kinderen of tieners.

Het hele leven zal het kind de vruchten plukken van deze training.

Door te beginnen met deze aandachtstraining, krijgt je kind meer concentratie, kinderen leren om te gaan met lastige gevoelens, zoals angst, verdriet, boosheid en prikkels uit de omgeving.

Wat leert je kind tijdens de training:

  • concentratie en aandacht
  • omgaan met gevoelens
  • hoofd tot rust brengen
  • uit je hoofd en in je lijf komen
  • omgaan met lastige emoties
  • vriendelijkheid en begrip

De training is bestemd voor kinderen van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar die zich graag beter willen leren concentreren, moeilijk in slaap kunnen komen, kinderen die veel last van stress hebben, kinderen die perfect willen zijn. Maar ook als je kind geen klachten heeft, maar wel graag tot zichzelf wil komen, kan de training helpen.

Per afspraak  bekijken we in onderling overleg  wanneer een volgende afspraak zal plaats vinden. Het is afhankelijk van het traject- problematiek en het kind hoeveel afspraken nodig zijn. Dit is steeds in overleg en vrijblijvend.

Voor de aanmelding van je kind vind een intake gesprek plaats met de ouder. Bel of gerust voor meer informatie over kosten en mogelijkheden.