Ontzuren loont bij klachten

Zuur-Base balans Wist je dat veel gezondheidsklachten kunnen voortkomen uit een verzuurd lichaam? Verzuring kan je lichaam aantasten en dat heeft weer gevolgen voor je algehele gezondheid. Bij veel mensen is niet bekend wat een goede zuur-base balans inhoud, en wat...