De afgelopen tijd werden veel mensen terug geworpen op hun zijns wereld. Minder doen en meer terug naar stilstaan, minder ontmoetingen en vooral jezelf veel ontmoeten.

 

 

 

 

 

 

 

Nu dat plots weer veel versoepelingen worden doorgevoerd gaan we veelal weer over naar het doen en actie.
En juist die twee dualiteiten zijn realiteit in het leven en zien we ook veelal terug in de natuur. En het is de kunst om daar weer een nieuwe balans in te vinden. Een gezonde balans tussen zijn en doen. Tussen actie en dicht bij jezelf komen, de zijnswereld.

Doen is  een staat van actie en gericht streven. Het stelt ons in staat om ons leven en alles wat we nodig hebben en willen bereiken, aan te pakken en onze schouders er onder te zetten. Het te kunnen beïnvloeden.
Zijn is een staat waarin we het huidige moment volledig kunnen ervaren, zonder gedachte aan verleden of toekomst. We kunnen er dieper door reiken, naar waar we contact kunnen leggen met onze ware aard of voor sommigen hun spirituele aard.

Doen ligt voornamelijk in het rijk van onze persoonlijkheid, terwijl Zijn ons meeneemt naar het rijk van de ziel. Beide energieën zijn even belangrijk. Als we niet konden Doen, zouden we hulpeloos en gefrustreerd zijn. Als we niet konden Zijn, zouden we ons leeg voelen en ons leven zou minder betekenis lijken te hebben. Hoe beter we beide energieën in evenwicht kunnen brengen, des te welvarender voelen we ons.

Tijdens yoga, mindfulness en of meditatie is het de uitdaging om die twee zaken weer met elkaar te verbinden. Om daar weer een natuurlijke balans in te ontdekken.

En zo kunnen we van al die dualiteiten om ons heen weer leren en de balans in ons zelf te (her) ontdekken.

Deze tijd is ‘n leerzame tijd. Een tijd waarin we juist zoveel kunnen leren over onszelf in plaats van je te verzetten of juist te verlangen naar iets. Dit gedicht helpt mij steeds weer om in te zien dat ik juist door de buitenwereld kan groeien.

Misschien helpt t jou ook.

Groei 

Alles wat je ergert,
leert je geduldig te zijn 

Iedereen die je verlaat,
leert je om op eigen benen te staan.

Alles wat je boos maakt,
leert je vergeving en vanuit compassie te leven.

Alles wat macht over je heeft,
leert je je om vanuit overvloed te leven

Alles wat je haat,
leert je onvoorwaardelijke lief te hebben.

Alles waar je bang voor bent,
leert je moedig te worden en bang te mogen zijn.

Alles wat je niet kunt controleren,
leert je hoe je iets los kunt laten en anders kunt gaan leren vasthouden. 

Jackson Kiddard