Er zijn mensen die zich onderscheiden door hun veerkracht. Het zijn deze mensen die in moeilijke tijden kunnen blijven drijven. Zij weten dat het onmogelijk is om immuun te zijn voor pijn en ze begrijpen dat de stormen die onze dagen donker maken ook kansen zijn om uitdagingen te overwinnen. Ze bewapenen zich met moed en gaan door, terwijl ze de mantra herhalen om door te gaan en om te groeien, ondanks tegenslag.

 

Veerkrachtige mensen kennen zichzelf

Veerkrachtige mensen kennen zichzelf.  Ze weten wat schadelijk is voor ze en wat moeilijk voor ze is, en ze begrijpen dat hun welzijn afhankelijk is van of ze wel of niet goed voor zichzelf zorgen.  Veerkrachtig zijn betekent niet dat een persoon geen wonden of pijn heeft, maar dat hij desondanks toch iets kan leren van de negatieve situatie. Ze hebben de pijn kunnen accepteren en in plaats van erin te verdrinken, hebben ze ervoor gekozen om ervan te leren en krabbelen steeds weer op.

Veerkrachtige mensen weten dat acceptatie de enige bondgenoot is om vooruit te gaan en te veranderen. Want alleen als we accepteren wat er gebeurt kunnen we beginnen te werken aan het verbeteren ervan. Als we weerstand bieden, geven we het alleen maar meer macht over ons en gaat de spaarzame energie die we hebben naartoe.

Veerkrachtige mensen weten dat je je niet altijd kunt beschermen tegen pijn, omdat ze dan verder wegraken van de mogelijkheid om te begrijpen wat er met hen gebeurt en hierdoor verder te groeien.

Veerkrachtig zijn is het vermogen dat ons in staat stelt sterk te zijn, ondanks dat de wind soms krachtig waait! Het is een hele uitdaging om in tijden als deze je balans toch enigszins te behouden. Of om opnieuw je balans terug te vinden wanneer je je even hebt laten meeslepen in golven van angst en onrust die door het collectieve bewustzijn rimpelen.

Het is goed en gezond om je terug te trekken in jouw veilige cocon.

Het is goed en gezond om je terug te trekken in jouw veilige cocon.  Jouw omgeving, jouw Licht, en de wereld en alle beroering even buiten te sluiten,om tot jezelf te komen, na te denken over je leven over hoe jij de dingen deed.De vorige jaren of maanden en jezelf te bevragen over de mate van tevredenheid hierover.

Om misschien de komende maanden conclusies te trekken, dezelfde of andere keuzes te maken, en zo jouw unieke leven en toekomst verder te gaan bouwen.

Anderzijds is er ook het feit dat jij een wereldburger bent, dat jij deel uitmaakt van dat gigantische netwerk van mensen die nu in incarnatie zijn op Aarde. Die allen samen in dit ‘spel’ hun rol spelen. Op de hoogte willen blijven van wat er gebeurt hoort daarbij, maakt deel uit van je aarding en helpt je het grotere plaatje te zien.

Kijk je met ogen van angst,en daar kunnen we sterk toe verleid worden als je niet oplet,  dan zie je alleen rampen,chaos en duisternis. Het is heel menselijk maar zeker niet hulpvaardig en ondersteunend.

Kijk je met ogen van liefde, dan zie je een maatschappij in een acute stroomversnelling. Je ziet dan ook dat er krachtige en wijze mensen zijn die vol liefde, zorg en mededogen en solidariteit samen werken met elkaar.

Kies jij voor de opwaartse spiraal?

 

Dat is de keuze die je nu elke dag kunt maken. De eerste keuze maakt dat je mee surft op een neerwaartse spiraal.  Naar dat waar geen of weinig licht is en wat het collectief verzwakt.

De tweede keuze helpt je om mee te surfen op een krachtige opwaartse golf van Licht en Liefde waar het collectief versterkt zal worden.

Ditzelfde zie je ook in de maatschappij. Wie leiderschap in zich draagt  zal steeds meer geroepen worden om dit nieuw pad in te slaan. Om nieuwe visies naar voor te schuiven, en concreet te bouwen aan nieuwe, ‘Lichtere’ structuren. Zij zullen gedragen worden door een steeds grotere groep mensen die de oude manieren van functioneren niet meer wensen.

Natuurlijk hebben we allemaal een hele reeks emoties, het is alleen de vraag of je toestaat dat je emoties de baas zijn over jou en je functioneren. Of kun je deze emoties observeren, je gedachtes en deze herkennen.Te beseffen dat je meer bent dan je emoties en je gedachtes.

Zo kun je weer je handen om het stuur slaan van je leven

Zo kun je weer je handen om het stuur slaan van je leven binnen je eigen mogelijkheden en situatie op dit moment.

Kies jij voor angst voor voor liefde?

Ik kies vandaag voor onderstaande affirmatie. Welke affirmatie kies jij?

Vandaag kies ik er voor om met liefde 

naar de wereld te kijken en in balans

te komen met mezelf! 

Zorg goed voor jezelf en je naasten.

Warme groet,
Marjo van Ginderen