byron katiebEen aantal jaren geleden had ik les van  Saswitha, een nederlandse yogaleraar. Hij vertelde hoe hij vele guru’s had bezocht in het Verre Oosten. Hij had veel KENNIS opgedaan. Uiteindelijk kwam hij in India bij een groep wijzen terecht, die in hoog aanzien stond. Zij vertelden hem dat hij de volgende dag zijn laatste guru zou ontmoeten. Hij werd die dag naar een grot geleid, en kwam op een zeker moment voor een gordijn. Zijn hart klopte, hij zou zijn laatste guru ontmoeten! Het gordijn werd opzij geschoven, en hij stond oog in oog met……. een SPIEGEL! De spiegel was zijn laatste guru, nl: de wereld is een spiegel (reflecteert terug) wat jij op de wereld projecteert.

Hoe worden wij ons bewust wie wij werkelijk zijn? We kunnen ons hiervan bewust worden door onze relatie met de wereld en ons lichaam. We zijn niet onze gedachten en emoties. We zijn iets anders. Echter zolang we ons identificeren met deze gedachten en emoties projecteren we ze naar de wereld en naar ons lichaam. De wereld en ons lichaam SPIEGELEN dan terug wat we er op projecteren. Wanneer dit verzet is, zullen we verzet teruggespiegeld krijgen.

Naarmate we doorgaan met verzet en strijd projecteren, des te meer zal ons lijden toenemen en des te moeizamer zal ons leven verlopen. De wereld en ons lichaam zullen dan in toenemende mate het gevolg van onze projecties terugreflecteren in de vorm van PIJN, net zolang totdat wij er naar luisteren. Pijn is een signaal, wat ons ergens van bewust wil maken.

Meestal proberen we de spiegel te veranderen, maar dat lukt niet. Het is net zoiets als proberen je haar te kammen in een spiegel als je haar niet goed zit. Dat zal je nooit lukken. We kunnen ons bevrijden van ons lijden door onze projecties OM TE KEREN en de vrede in onszelf te vinden. In essentie zijn vaak veel alternatieve natuurlijke geneeswijzen  gebaseerd op dit OMKERINGSPRINCIPE.

Homeopathie werkt volgens het omkeringsprincipe: we zoeken een middel met precies dezelfde energietrilling als de projectie die wij uitzenden naar de wereld of ons lichaam. Volgens het gelijke met het gelijkende genezen valt de projectie weg en treedt heling op.

In de Cursus in Wonderen staat: “Genezing treedt op wanneer de patient de bereidheid heeft om zijn denken OM TE KEREN”. Hierin komt de Cursus overeen met de principes van de homeopathie. Alle strijd (= on-vrede) die zich in ons “denken” afspeelt (wat de Cursus: het “ego” noemt), wordt geprojecteerd op de wereld en op ons lichaam, en wordt dan ervaren als emotionele of lichamelijke pijn. Een “wonder” is een omslag in de waarneming, waarbij een naar de wereld of ons lichaam gerichte projectie van verzet zich OMKEERT en in plaats van verzet innerlijke vrede en genezing optreedt.

Byron Katie werkt ook op deze manier met “The Work” . In wezen is “the Work” de ultieme homeopathie (4 vragen en een OMKERING)

Eckhart Tolle zegt in zijn boek “De Kracht van het NU”, blz 182: “Als jij veranderd bent, verandert je hele wereld, omdat de wereld slechts een afspiegeling is. Als je in de spiegel kijkt en je waardeert niet wat je daarin ziet, zou je wel gek zijn als je het beeld in de spiegel aanviel. Maar dat is precies wat je doet in een toestand van niet-aanvaarden (= verzet). En als je het spiegelbeeld aanvalt, valt het op zijn beurt natuurlijk jou aan. Als je het spiegelbeeld aanvaardt, hoe het er ook uitziet, als je er vriendelijk tegen wordt, kan het onmogelijk niet vriendelijk tegen jou doen. Zo verander je de wereld”

Christiane Beerlandt schrijft in haar boeken hoe het LICHAAM een spiegel is van je overtuigingen, en hoe ook SITUATIES die je op je pad ontmoet, als een signaal uit de spiegel gezien kunnen worden om je BEWUST te worden. Ook deze boeken kunnen behulpzaam zijn om tot meer bewustzijn te komen.

Naarmate we meer onze projecties van oordeel en verzet OMKEREN, kunnen we steeds meer innerlijke vrede ervaren, en gaan we steeds meer ervaren wie we werkelijk zijn.

Uiteindelijk gaan we dan ervaren dat we geen VORM zijn, zoals een gedachte, een emotie, een reactie patroon, een zintuiglijke waarneming, een persoonlijkheid of een lichaam. We ervaren dan steeds meer dat we LIEFDE zijn, en liefde is VORMLOOS. Dit kan echter niet door ons verstand begrepen worden. We kunnen het alleen maar ervaren…

Het is zeker de moeite waard om het invul formulier van Byron Katie eens in te vullen (zie link hieronder) en het filmpje op YouTube met een interview van haar te bekijken.
Confronterend maar verhelderend. Ik wens je een verhelderende dag toe!

groeten Marjo van Ginderen

http://thework.com/sites/thework/nederlands/downloads/JYN_Dutch.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLW7GzfrkYs