Patanjali wordt ook wel beschouwd als de ‘vader’ van Yoga. In die tijd werd de kennis omtrent ware aard en wezen van de mens mondeling doorgegeven. Pas later zijn de lessen van Patanjali op schrift gesteld. Dit gebeurde in korte teksten, sutras, genaamd. de sutras zijn een verhandeling over de verschillende stappen, die je als yoga-beoefenaar doorloopt. Hatha-yoga, het beoefenen van lichamelijke oefeningen is maar een klein onderdeel van wat Yoga is. Patanjali beschrijft Yoga als volgt: “Yoga is het moment waarop de beweging van de gedachte stopt” (“Yoga citta vritti nirodhah”). Dat is de staat van Yoga. Het uiteindelijke doel van yoga-beoefening. Het belangrijkste is dat yoga de mens verlost van zijn lijden. De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest!

“Yoga is het moment waarop de beweging van de gedachte stopt”

Het yogapad is niet eenvoudig om te gaan. omdat wij de eenvoud zijn verloren. Wij eten niet meer eenvoudig, we wonen niet meer eenvoudig dus ons hele leven is niet meer eenvoudig. En juist eenvoud is de weg.

Het pad van Pajanjali bestaat uit 8 opklimmende stappen/treden. Het is niet zo dat je stap voor stap de tredes betreed maar iedere stap is een mengeling van al deze stappen in een. Maar het beginsel is wel stap 1, met een mengeling van al het andere en de hoogste(minst eenvoudige) stap is stap 8, met wat mengeling van de andere stappen

Het achtvoudige pad van Yoga bestaat dus uit 8 onderdelen die samen het geheel van Yoga vormen. Deze acht onderdelen zijn:

  1. Yamas
  2. Niyamas
  3. Asana
  4. Pranayama
  5. Pratyahara
  6. Dharana
  7. Dhyana
  8. Samadhi

Ik zal ze hieronder zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen.

1. Yamas

De Yamas wijzen je er in principe op dat je aardig en respectvol bent naar je medemens.

De Yamas bestaan weer uit vijf ‘geloften’ die je helpen op dit pad te blijven. Dit zijn:

a Ahimsā – Dit betekent dat je geen geweld mag gebruiken naar anderen. Je dient liefdevol en aardig te zijn naar je medemens. Dit zorgt er ook voor dat andere mensen minder agressief naar jou toe zijn.

b Satya – Spreek je altijd de waarheid? Worden de woorden die uit je mond komen omgezet in daden?

c Āsthēya – Steel je niet van andere mensen?

d Brahmachārya – Gebruik je je energie op de juiste manier? En onthouding van seksualiteit (zelfcontrole)

-Beteugeling of seksuele onthouding, is voor velen de minst aantrekkelijke van de yama’s. Vooral omdat hij wordt geassocieerd met een celibatair bestaan. Maar zo streng hoeven we deze yama niet te interpreteren.  Zelfbeteugeling, daar gaat deze yama vooral over. Je niet laten meeslepen in obsessies, je onthouden van het verlangen naar iets. We zijn nu eenmaal zo dat we steeds terugverlangen naar een prettig moment of een aangename ervaring of sensatie. Je mag genieten van het monemt zelf, maar probeer het dan los te laten. Want alles wat je aandacht geeft groeit, en dat stimuleert het verlangen alleen maar.

e Aparigraha: niet hebzuchtig of materialistisch zijn. (begeerteloosheid)

-Deze yama sluit naadloos aan bij de vorige: je beteugelt je wensen en verlangens. Je kunt heel concreet aan materiële zaken denken. Stel, je wilt altijd haantje de voorste zijn als het gaat om elektronische gadgets. Wat gebeurt er nu als je niet de meest geavanceerde mobiel hebt? Begin ermee om je verlangen uit te stellen en kijk wat er gebeurt. Je kunt bij aparigraha ook denken aan afstand doen van de beelden die je van jezelf hebt: ik heb een belangrijke functie, dus tel ik mee en ben ik onmisbaar. Misschien heb je inderdaad een hoge positie in een organisatie, maar het is goed om erbij stil te staan dat je zonder je collega’s niets tot stand kunt brengen. Niet begeren is een actief proces waarbij je oude vastgeroeste patronen (samskara’s) probeert te doorbreken. Het uiteindelijke doel is je pure zelf tevoorschijn halen.